Η αντίδραση των μετάλλων με το σώμα μας

Όταν κοσμήματα από χαλκό, ορείχαλκο ή μπρούντζο έρχονται σε επαφή με το δέρμα, τείνουν να μαυρίζουν ή να οξειδώνονται.


Αυτό συμβαίνει επειδή τα οξείδια που παράγονται από το σώμα μας μέσω του ιδρώτα αντιδρούν αμέσως όταν έρθουν σε επαφή με αυτά τα μέταλλα, μαυρίζοντας την επιφάνεια του μετάλλου καθώς και το σημείο επαφής.


Ο χαλκός, όπως αναφέρω με περισσότερες λεπτομέριες στο άρθρο [Ιδιότητες του Xαλκού], έχει ευεργετικές ιδιότητες για το ανθρώπινο σώμα, ενώ ο ορείχαλκος, ο μπρούντζος ή οποιοδήποτε άλλο κράμα μετάλλων μαυρίζει το σώμα μας, θα ήταν καλό στην εσωτερική επιφάνεια των δακτυλίων να εφαρμοστεί ένα στρώμα βερνικιού,  για να αποφευχθεί η άμεση επαφή τους.